Start smart

Start smart

Našim smernicama do uspeha

Verovatno ste se pitali kako da adekvatno počnete učešće u fizičkoj aktivnosti i da na efikasan i bezbedan način dostignete željene ciljeve. Oni malo hrabriji, ali bez iskustva u vežbanju, sami i bez prethodne procene nivoa fizičke forme uključe se u neki od oblika fizičke aktivnosti. Međutim, često ne postignu rezultate koje su priželjkivali pa neretko odustaju od vežbanja ili odu u drugu krajnost te vežbaju previše, a česti pratilac u tom procesu im je i režim ishrane koji nije u skladu sa njihovim potrebama. Krajnji ishod ovakvog pristupa je pretreniranost ili ozbiljna povreda koja ih nesumnjivo u dužem vremenskom periodu odvaja od aktivnog životnog stila, najjeftinijeg, a mnogi stručnjaci iz oblasti zdravlja će reći i jedinog pravog leka protiv brojnih nezaraznih oboljenja, kao što su kardiovaskularne bolesti, dijabetes, maligna oboljenja, gojaznost i dr.

NOVO, NOVO, NOVO!!!male

Da li vežbate u skladu sa mogućnostima i potrebama?

Procenite nivo fizičke forme i ispratite smernice za fizičku aktivnost i režim ishrane koje će Vam dati saradnici našeg centra.

Kako to ne bi bio slučaj sa Vama, World Class je, kao fitnes centar koji potrebe svojih klijenata uvek stavlja na prvo mesto, pokrenuo projekat zajedno sa Fakultetom sporta i fizičkog vaspitanja iz Novog Sada, kao i Centrom za zdravlje, vežbanje i sportske nauke iz Beograda. Cilj projekta je da svaki član mnogo efikasnije i bezbednije koristi brojne usluge koje naš centar nudi. Klijenti koji od 01. oktobra postanu naši članovi, pored brojnih sadržaja koje nudimo, a u okviru svojih članarina, dobijaju i;

Procenu fizičke forme (više o funkcionalnoj dijagnostici možete naći na sledećem linku

Smernice za fizičku aktivnost (koliko puta nedeljno treba da vežbaju, kojim intenzitetom, koliko dugo, misleći se na trajanje pojedinačnog treninga, kao i koji oblik fizičke aktivnosti bi bio najadekvatniji za njih prilikom dostizanja željenih ciljeva);

Smernice za režim ishrane (osnovni saveti za unos hranljivih materija u skaldu sa potrebama klijenata, kao i trenažnim ciljevima)

 
 

WORLD CLASS INTERNATIONAL : BELGIUM | CROATIA | CZECH REPUBLIC | FRANCE | HUNGARY | POLAND | ROMANIA | SERBIA | SWEDEN

 
 
 
x

WorldClass.rs uses COOKIES. By continuing to browse this site, you are agreeing to the use of cookies. Find more details >