PROCENA FIZIČKE FORME POVEZANE SA ZDRAVLJEM

PROCENA FIZIČKE FORME POVEZANE SA ZDRAVLJEM

Dosadašnja istraživanja utvrdila su jasnu vezu između fizičke aktivnosti i zdravlja. Osobe koje redovno učestvuju u nekom od oblika fizičke aktivnosti odlikuju se boljom fizičkom formom, koja osigurava, pre svega, kvalitetniji i duži životni vek pojedinca.

Kao fitnes centar koji potrebe svojih klijenata uvek stavlja na prvo mesto, World Class je pokrenuo projekat sa ciljem pružanja dodatne usluge u vidu procene fizičke forme pojedinca, a ista se sprovodi radi:

  • Edukacije klijenata o trenutnom nivou fizičke forme povezane sa zdravljem, kao i poređenje dobijenih parametara sa standardima za pol i uzrast;
  • Primene dobijenih rezultata za dizajniranje programa vežbanja;
  • Prikupljanja podataka, kako sa inicijalnog, tako i sa ponovljenih merenja radi evaluacije primenjenog programa vežbanja;
  • Motivisanja klijenata utvrđivanjem jasnih i dostižnih trenažnih ciljeva

Kako bi dobijeni rezultati bili validni neophodno je da se ispoštuju određene smernice, a više o njima, kao i o ostalom što Vas interesuje, možete dobiti na recepciji naših centara.

FAQ

 
 

WORLD CLASS INTERNATIONAL : BELGIUM | CROATIA | CZECH REPUBLIC | FRANCE | HUNGARY | POLAND | ROMANIA | SERBIA | SWEDEN

 
 
 
x

WorldClass.rs uses COOKIES. By continuing to browse this site, you are agreeing to the use of cookies. Find more details >